• rss
  • English version
  • Poczta PTSR
  • login
  • FB
Jesteś w: Strona główna > Menu górne > Jak możesz pomóc? > 1% podatku


1% podatku

Nasze Towarzystwo ma status OPP, w związku z tym każdy podatnik może przekazać 1% swojego podatku dochodowego na pomoc osobom chorym na SM.KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1% PODATKU ORGANIZACJOM?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO?

  1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%.
  2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym.

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, rubryce zatytułowanej "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP" wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku

W przypadku Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego
jest to numer 0000083356

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, mogące mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego. Na te informacje przeznaczona jest specjalna rubryka "Informacje uzupełniające".

Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

W przypadku przekazywania kwoty dla uczestnika
Programu Leczenia i Rehabilitacji Mam Szansę
należy wpisać „IMIĘ I NAZWISKO osoby,
na rzecz której chcemy przekazać wsparcie.

Prosimy o wpisanie imienia i nazwiska w mianowniku, nie stosowanie zdrobnień i nie dodawanie w tej rubryce żadnych innych informacji! Ułatwi to sortowanie informacji i przyspieszy przekazywanie środków na subkonta.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zareślając odpowiednią rubrykę

Wyrażenie zgody na podanie swoich danych osobowych będzie dla nas bardzo ważne gdyż w sytuacji ewentualnych niejasności pozwoli nam zweryfikować wpłaty i rozdysponować odpowiednio środki

Urząd skarbowy przekaże 1% podatku należnego na konto wybranej organizacji.  Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie realizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci należny podatek w pełnej wysokości. Musi to uczynić w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 ustawy o PDOF).

1% podatku
Organizacja pożytku publicznego
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.


Zobacz też

Jak wypełnić PIT

W związku z trwającym okresem rozliczeniowym przypominamy wszystkim posiadaczom subkonta lub chcącym przekazać swój 1 % na konkretną osobę mającą subkonto w PTSR, jak należy wypełniać deklarację PIT:

Rysunek ilustrujący jak wypełnić w PIT rubryki dotyczące subkonta
Ostatania modyfikacja: 2015-02-03 09:16:42, informację opracował(a): Dominika Czarnota-Szałkowska. Wprowadził: Marcin Giersz

Warning: include(dane/skrypty/spolecznosciowe.php): failed to open stream: No such file or directory in /pl/parts/tresc_strony.php on line 112

Warning: include(): Failed opening 'dane/skrypty/spolecznosciowe.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/pear5') in /pl/parts/tresc_strony.php on line 112