CIS, RIS

Klinicznie izolowany zespół (CIS) jest wynikiem pojawienia się demielizacji w jednym lub więcej odcinku centralnego układu nerwowego. Może przejawiać się słabością w kończychach, bólem, zaburzeniami wrażliwości czy zapaleniem nerwu wzrokowego. Zdiagnozowanie CIS nie jest jednoznaczne z diagnozą SM, jednak u 85% osób żyjących z SM pierwszym objawem był właśnie klinicznie izolowany zespół. U części pacjentów CIS pozostanie jednorazowym epizodem bez dalszych konsekwencji dla ogólnego stanu zdrowia.

RIS to zespół radiologicznie izolowanych objawów. Diagnozuje się go w przypadku pojawienia się w badaniu rezonansem magnetycznym (MRI) patologii w ośrodkowym układzie nerowowym (OUN), a brak jest objawów klinicznych, czyli widocznych i odczuwanych objawów takich jak słabość kończyn czy problemy ze wzrokiem. Ujawnione RIS często przepowiada pojawienie się klinicznych objawów choroby.Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku