Leczenie immunomodulujące w Polsce

W Polsce część leków immunomodulujących dostępnych jest w ramach programów lekowych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Leki te dostępne są w tak zwanej I i II linii leczenia. Jeśli jesteś ubezpieczony/a, za leczenie nie ponosisz żadnych kosztów.

Do I linii leczenia należą: interferony beta, octan glatimeru oraz fumaran dimetylu. Do II linii leczenia należą: natalizumab oraz fingolimod.

Najczęściej, leczenie rzutowo-remisyjnej postaci SM rozpoczyna się od podania leku należącego do I linii. Jeśli natomiast choroba rozwija się szybko i ma postać agresywną lub gdy leczenie lekami I linii nie przynosi rezultatów przez określony czas (1 rok), wdraża się lek z II linii.

Obecnie refundowane leczenie lekami z I linii jest bezterminowe, tzn. będziesz je otrzymywał/otrzymywała na koszt państwa tak długo, jak jest ono dla Ciebie skuteczne. Natomiast leki należące do II linii są refundowane jedynie przez 5 lat, nawet mimo ich skutecznego działania.

Aby zakwalifikować się do programu leczenia powinieneś spełnić warunki zawarte w programie. Poniżej znajdziesz opis programów lekowych dostępnych w Polsce.

Zazwyczaj, aby otrzymać leczenie należy zapisać się do poradni neurologicznej w konkretnych ośrodkach w całym kraju. Lekarz przeprowadza  badanie i decyduje o włączeniu Cię do programu lekowego. Czasem dla osób leczonych w programie zarezerwowane są inne dane kontaktowe, aby usprawnić włączanie do terapii i jej monitorowanie. Najlepiej skontaktować się z wybranym przez siebie szpitalem.

Lista ośrodków oferująca leczenie w ramach I i II linii

Obecnie nie obowiązuje rejonizacja – to Ty sam wybierasz placówkę, w której chcesz się leczyć. Niestety czasem bywa tak, że zostaniesz wpisany na listę osób oczekujących na leczenie, do tzw. kolejki. W takim przypadku możesz zdecydować się na leczenie w innym miejscu, które oferuje szybsze podanie terapii.Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku