W związku z pytaniami dotyczącymi możliwości odliczenia kosztów przejazdu na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne przez osoby z niepełnosprawnościami nie posiadające własnego samochodu, uzupełniamy informacje dotyczące tej kwestii.

Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki poniesione na odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

  • karetką transportu sanitarnego dla osób posiadających dowolne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne*
  • innym, dowolnym środkiem transportu dla osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym orzeczeniu* oraz dla dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia

Z ulgi skorzystać mogą osoby z niepełnosprawnością lub osoby mające osobę z niepełnosprawnością na utrzymaniu, których dochody nie przekraczają 10 080 zł rocznie. Odliczeniu podlegają koszty, które nie zostały sfinansowane z innych źródeł niż własne np. PFRON lub NFZ. By móc odliczyć koszt od podatku trzeba posiadać dowolny dokument potwierdzający wysokość poniesionego wydatku. Odliczyć można dowolną kwotę.

 

* Przez orzeczenie równoważne rozumie się:

  • w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy
  • w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności – orzeczenie o całkowitej niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji
tutaj lista pięciu ostatnio opublikowanych wiadomości
tutaj lista pięciu najczęściej czytanych wiadomości
Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku