Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zaprasza do udziału w V edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki stwardnienia rozsianego.

W konkursie brać udział mogą prace licencjackie i magisterskie, obronione w latach akademickich 2017/2018 2018/2019 oraz 2019/2020.

Prace nadsyłać należy do 31 lipca 2020 w formie elektronicznej (plik pdf) na adres mailowy: j.kalisiak@ptsr.org.pl; oraz w wersji papierowej do siedziby Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, ul. Nowolipki 2a, 00-160 Warszawa.

Praca powinna zostać zgłoszona przez jej autora na specjalnym druku zgłoszeniowym.

Prace oceniane będą przez jury konkursowe. Wśród przysłanych prac, nagrodzona zostanie jedna, najlepsza praca. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w sierpniu

Przysłane prace nie będą zwracane autorom.

Wręczenie nagrody odbędzie się 4 października w Zamku Królewskim w Warszawie podczas uroczystości obchodów 30-lecia PTSR. Na uroczystość zaproszeni zostaną wszyscy autorzy, którzy przyślą swoje prace na konkurs. Przyjazd na uroczystość odbywa się na koszt własny uczestników.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.ptsr.org.pl

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, działające na rzecz osób chorych na SM w Polsce. Wszelkie pytania prosimy kierować do Joanny Kalisiak pod numery tel. (22) 258 71 75, 535 533 238 lub adres mailowy: j.kalisiak@ptsr.org.pl


Załączniki: formularz zgloszenia praca dyplomowa1.docx regulamin praca dyplomowa1.pdf
  • zdjęcie z wydarzenia


tutaj lista pięciu ostatnio opublikowanych wiadomości
tutaj lista pięciu najczęściej czytanych wiadomości
Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku