Jesteś w: Strona główna > Menu górne > Jak pomagamy? > Rzecznictwo


Rzecznictwo

Projekt powstał w odpowiedzi na problemy pacjentów wynikające z braku dostępu do informacji dotyczących możliwości leczenia, rehabilitacji, pomocy psychologicznej i prawnej. W jego ramach został zatrudniony prawnik pełniący funkcję Rzecznika Praw Pacjenta z SM.

W roku 2009 zgłoszono do Rzecznika 81 spraw, z których większość (46) nosiła znamiona dyskryminacji osób chorych. Pomocy udzielano poprzez: poradnictwo prawne, pomoc w samodzielnym prowadzeniu postępowań przez osoby chore, bezpośrednią reprezentację osób z SM (po otrzymaniu pełnomocnictw) w toczących się postępowaniach, jak też przez podejmowanie indywidualnych interwencji na rzecz osób chorych.


Masz kłopoty z instytucjami?
Odmówiono Ci refundacji leków?
Walczysz z ZUS o rentę?
Nie są respektowane Twoje prawa?Pytania do prawnika można zadawać mailowo na adres prawnik@ptsr.org.pl

lub w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach 16-18 pod numerem telefonu CISM: 22 127 48 50

Zakres tematyczny porad prawnych:

 • prawo pracy,
 • ubezpieczenia społeczne,
 • prawo spadkowe,
 • prawo cywilne,
 • postępowanie w urzędach i przed sądami,
 • windykacja, egzekucja należności.

Porady i informacje są:

 • bezpłatne
 • poufne
 • dostępne dla członków stowarzyszenia oraz innych osób związanych z działalnością statutową stowarzyszeniaWspółpracujemy też z Biurem Porad Obywatelskich, które pomaga w zakresie:

Doradcy Biura Porad Obywatelskich udzielają porad w sprawach:

 • mieszkaniowych
 • spadkowych
 • rodzinnych
 • z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • świadczeń finansowych (rodzinnych, dla bezrobotnych, z pomocy społecznej, ZUS)
 • prawa pracy
 • postępowania w urzędach
 • i innych

Porady i informacje są:

 • bezpłatne
 • poufne
 • dostępne dla wszystkich potrzebujących

BIURO PORAD OBYWATELSKICH

Warszawa, ul. Gałczyńskiego 3
Prosimy o zapisywanie się na porady:
Telefonicznie 22 828 12 95 lub osobiście

poniedziałki w godz. 11.30-19,
wtorki i środy 8-16,
czwartki 9-17,
piątki 8-15

Biuro Porad Obywatelskich prowadzone jest przez Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 3.
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 101748
www.bpo.warszawa.pl


Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane prawnikom pytania

Czy pracodawca w przypadku rozwiązania ze mną, jako osobą niepełnosprawną umowy o pracę a następnie po miesięcznej przerwie ponownie mnie zatrudni, będzie mógł otrzymywać dofinansowanie z PFRON? Mam ubezpieczenie grupowe. Właśnie otrzymałem wypis ze szpitala z rozpoznaniem: "Rozsiane objawy uszkodzenia OUN. Prawdopodobnie stwardnienie rozsiane. Stan po pozagałkowym zapaleniu nerwu wzrokowego”. Czy na podstawie takiego wypisu mogę ubiegać się o pieniądze z ubezpieczenia? Zgodnie z obowiązującymi przepisami czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 tygodniowo. Czy w przypadku gdybym chciał pracować dłużej potrzebne jest zaświadczenie od lekarza? Czy te godziny będą naliczane jako nadgodziny? Czy mam możliwości wyegzekwowania zapłaty za okres wypowiedzenia, jeśli podpisałam wypowiedzenie za porozumieniem stron z dn. 15.05 bez informacji o okresie wypowiedzenia, mimo, że w umowie o pracę jest zapis, że strony przewidują rozwiązanie niniejszej umowy z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenie? Jakie dokumenty należy składać do komisji ustalającej stopień niepełnosprawności dla celów poza rentowych? Czy zaświadczenie o stanie zdrowia może wystawić tylko lekarz, który ma podpisany kontrakt z NFZ? Zostałem zwolniony przez pracodawcę za porozumieniem stron z dnia na dzień w połowie miesiąca bez zachowania okresu wypowiedzenia. W jakiej wysokości należy mi się wynagrodzenie? Co w tej sytuacji dzieje się z moim niewykorzystanym urlopem? Od 8 lat choruje na SM. Obecnie pracuje zawodowo, ale jestem coraz mniej sprawna. Czy mogę ubiegać się o rentę chorobową pozostając w stosunku pracy?
Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku