Jesteś w: Strona główna > Menu górne > Stwardnienie rozsiane > Rehabilitacja


Rehabilitacja

Warunki świadczenia rehabilitacji :

 • ambulatoryjne w warunkach ambulatoryjnych świadczona jest rehabilitacja pacjentom poruszającym się samodzielnie;
 • domowe w warunkach domowych udzielana jest rehabilitacja pacjentom nie poruszającym  się samodzielnie;
 • ośrodek rehabilitacji lub oddział dzienny w ośrodku lub w oddziale dziennym rehabilitacja świadczona jest pacjentom, których  stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych i którzy wymagają całodobowego nadzoru medycznego;
 • stacjonarne w warunkach stacjonarnych rehabilitacja udzielana  jest pacjentom, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowej  rehabilitacji oraz całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych.

Świadczenia gwarantowane w warunkach ambulatoryjnych:

 • porada lekarska rehabilitacyjna,
 • fizjoterapia ambulatoryjna realizowana przez wizytę fizjoterapeutyczną oraz
 • zabieg fizjoterapeutyczny.

Skierowanie na fizjoterapię może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 od dnia od jego wystawienia.

Zakres świadczeń. W ramach świadczeń gwarantowanych jednemu pacjentowi przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym.

Rodzaj przysługujących zabiegów:

 • Fizykoterapii: elektroterapia, światłolecznictwo, leczenie zmiennym polem elektromagnetycznym i magnetycznym, ultradźwięki, hydroterapia, krioterapia, balneoterapia.
 • Kinezyterapii: ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, pionizacja – prowadzone indywidualnie przez osobę prowadzącą fizjoterapię, ćwiczenia różne: czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne, nauka czynności lokomocyjnych, zabiegi z użyciem wyciągów, laseroterapia.
 • Masażu.

Rehabilitacja w warunkach domowych.

Świadczenia gwarantowane w warunkach domowych obejmują:

 • poradę lekarza rehabilitacji,
 • fizjoterapię domowa realizowana przez wizytę fizjoterapeutyczną oraz
 • zabieg fizjoterapeutyczny.

Skierowanie na rehabilitację może być wystawione przez:

 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub
 • specjalistę: rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej,
 • medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej,
 • reumatologii,
 • neurologii, neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii,
 • chirurgii lub chirurgii ogólnej, chirurgii ortopedycznej lub chirurgii
 • urazowo-ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii lub ortopedii traumatologii narządu ruchu.

Rejestracja skierowania w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia od jego wystawienia.

Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego pacjenta wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.


Rehabilitacja w ośrodku rehabilitacji lub oddziale dziennym.

Świadczenia realizowane w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego:

 • rehabilitacja ogólnoustrojowa,
 • rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego,
 • rehabilitacja słuchu i mowy,
 • rehabilitacja wzroku,
 • rehabilitacja kardiologiczna,
 • rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa.

Skierowanie może wystawić:

 • lekarz oddziału: urazowo – ortopedycznego, chirurgicznego,  neurologicznego, neurochirurgicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, pediatrii, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, ginekologicznego;
 • lekarz poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, poradni wad postawy, endokrynologii dziecięcej i diabetologii dziecięcej;
 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych.

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowanej w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego wynosi dla jednego pacjenta od 3 do 6 tygodni, średnio 5 zabiegów dziennie u każdego pacjenta. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czas trwania rehabilitacji pacjentów z obrzękami limfatycznymi wynosi do 40 dni w roku kalendarzowym. W ramach świadczeń jednemu pacjentowi przysługuje do 20 zabiegów w kriokomorze w ciągu roku kalendarzowego.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

Skierowanie na rehabilitację  może wystawić:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;
 • lekarz następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, chirurgii dziecięcej.

Czas trwania dla jednego pacjenta wynosi do 120 dni w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego. Czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rehabilitacja słuchu i mowy.

Skierowanie na rehabilitację może wystawić:

 • lekarz poradni specjalistycznych lub
 • lekarz oddziałów: otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, neurologii, audiologii, foniatrii, rehabilitacji, audiologii i foniatrii.

Czas trwania rehabilitacji dla jednego pacjenta wynosi do 120 dni w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego na rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rehabilitacja wzroku.

Skierowanie na rehabilitację może wystawić :

 • lekarz poradni: okulistycznej, neurologiczne oraz rehabilitacyjnej.

Czas trwania rehabilitacji wzroku dla jednego pacjenta wynosi do 120 dni w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego na rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rehabilitacja kardiologiczna.

Skierowanie na rehabilitację może wystawić:

 • lekarz oddziału: kardiologii, kardiochirurgii, chorób wewnętrznych oraz
 • lekarz poradni: kardiologicznej, poradni rehabilitacyjnej.

Czas trwania rehabilitacji dla jednego pacjenta jest ustalany indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego, wynosi jednak nie więcej niż 24 dni w okresie trzech miesięcy.

Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii.

Skierowanie na rehabilitację może wystawić lekarz poradni:

 • rehabilitacji;
 • gruźlicy i chorób płuc,
 • alergologii,
 • laryngologii lub
 • pulmonologii.

Czas trwania rehabilitacji z wykorzystaniem metod subterraneoterapii dla jednego pacjenta jest ustalany  indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego i nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 24 dni.


Rehabilitacja lecznicza w warunkach stacjonarnych.

Świadczenia gwarantowane  w warunkach stacjonarnych :

 • rehabilitacja ogólnoustrojowa,
 • rehabilitacja neurologiczna,
 • rehabilitacja pulmonologiczna,
 • rehabilitacja kardiologiczna.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa.

Skierowanie na rehabilitację może wystawić:

 • lekarz oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych i geriatrycznych;
 • lekarz poradni rehabilitacyjnej, urazowo - ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej (w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych).

Czas trwania rehabilitacji dla jednego pacjenta wynosi do 6 tygodni.
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rehabilitacja neurologiczna.

Skierowanie na rehabilitację może wystawić:

 • lekarz oddziału: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologicznego lub neurochirurgicznego, chirurgicznego,  ortopedii i traumatologii, wewnętrznego, pediatrycznego i chorób zakaźnych;
 • lekarz poradni: neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urazowo-ortopedycznej lub poradni rehabilitacyjnej; w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia
 • poradni specjalistycznej: neurologicznej, neonatologicznej, neurochirurgicznej, pediatrii, urazowo-ortopedycznej, chirurgii dziecięcej, rehabilitacyjnej.

Czas trwania rehabilitacji jest ustalany w zależności od stanu zdrowia pacjenta i chorób współistniejących.

Rehabilitacja pulmonologiczna.

Skierowanie na rehabilitację może wystawić:

 • lekarz oddziału: pulmonologicznego, chirurgii klatki piersiowej, gruźlicy i chorób płuc, kardiologicznego, laryngologicznego, chorób wewnętrznych, alergologicznego, onkologii, pediatrycznego (w przypadku rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego) oraz
 • lekarz poradni: gruźlicy i chorób płuc, chirurgii klatki piersiowej,  rehabilitacyjnej lub alergologicznej.

Czas trwania rehabilitacji dla jednego pacjenta wynosi do 3 tygodni.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rehabilitacja kardiologiczna.

Skierowanie na rehabilitację w ramach kontynuacji leczenia może wystawić:

 • lekarz oddziału: kardiologicznego lub kardiochirurgicznego, chorób wewnętrznych, pediatrycznego,
 • lekarz poradni kardiologicznej lub  rehabilitacyjnej.

Źródło informacji :

http://www.mz.gov.pl/leczenie/rehabilitacja-lecznicza

Opracowanie:
Joanna Figura,
Warszawa, grudzień 2015 r.

Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku