Miło jest nam poinformować, że 20 listopada 2019 r.  w Sejmie IX kadencji powołany został Parlamentarny Zespół  ds. Stwardnienia Rozsianego. Przewodniczącą Zespołu po raz kolejny została Posłanka Anna Kwiecień.

Po raz pierwszy Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego powstał w 2009 roku. Działa on nieprzerwanie na rzecz stworzenia spójnego systemu opieki nad chorymi na stwardnienie rozsiane oraz proponowania i dostosowania rozwiązań prawnych regulujących kwestie związane z sytuacją chorych na SM. Zadaniem zespołu jest również reagowanie na wszelkie przypadki dyskryminacji osób chorych na stwardnienie rozsiane, szczególnie w systemie prawnym.  • zdjęcie z wydarzenia


Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku