Świadczenia domowe

Usługi domowe realizowane są poprzez:

 • Zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie;
 • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa;

Zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie

Świadczenie udzielane pacjentom:

 • z niewydolnością oddechową, którzy wymagają terapii oddechowej ORAZ
 • którzy nie muszą przebywać na oddziałach intensywnej terapii lub w zakładach udzielających całodobowych świadczeń, LECZ
 • wymagają stałego, specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Zadaniem Zespołu są badania diagnostyczne umożliwiające właściwą terapię oddechową w warunkach domowych. W szczególności to być m.in: badania obrazowe (w tym RTG i USG – w pełnym zakresie), badanie równowagi kwasowo-zasadowej krwi i gazów oddechowych w arterializowanej krwi kapilarnej.

Kto wypisuje skierowanie?

Świadczenia są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

Dokumenty, które należy dołączyć do skierowania :

 • karta informacyjna leczenia szpitalnego,
 • wyniki badań pacjenta oraz
 • kwalifikację do objęcia opieką w warunkach domowych:
  • w przypadku pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania inwazyjnej wentylacji mechanicznej – wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii zatrudnionego w szpitalu, w którym zakończono leczenie świadczeniobiorcy;
  • w przypadku pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej – wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza specjalistę chorób płuc zatrudnionego w szpitalu, w którym zakończono leczenie świadczeniobiorcy.

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Kto może być objęty?

Chory, który w ocenie skalą Barthel otrzyma 40 punktów lub mniej.

Pacjenci objęci opieką hospicjum domowego, innego zakładu opiekuńczego udzielającego świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych lub zespołu długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie oraz będący w ostrej fazie choroby psychicznej, nie są obejmowani pielęgniarską opieką długoterminową domową.

Świadczenia gwarantowane:

 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
 • przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samo-pielęgnacji (w tym nauka radzenia sobie z niesprawnością);
 • świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;
 • edukację zdrowotną chorego oraz członków jego rodziny;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

Czas udzielania świadczenia:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 20:00,
 • soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – w medycznie uzasadnionych przypadkach.

Warunkiem udzielania świadczenia jest skierowanie lekarza, do którego dołącza się kartę oceny chorego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.

Źródła:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. poz. 960)


Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku