Świadczenia stacjonarne

Realizowane w zakładach opiekuńczych dla osób dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia. Chory, który ukończył 18 lat i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi), przebywa tam do czasu ukończenia nauki.

Świadczenia realizowane w warunkach stacjonarnych obejmują:

  • świadczenia udzielane przez lekarza, pielęgniarkę i psychologa;
  • rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego;
  • terapię zajęciową;
  • leczenie farmakologiczne i dietetyczne;
  • zaopatrzenie w wyroby medyczne (przedmioty ortopedyczne) stosowane podczas udzielania świadczeń gwarantowanych.
  • edukację zdrowotną –pacjenta i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w domu.


Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku