Spotkanie ws. powołania Rady Organizacji Pacjentów przy RPP

 

6 listopada 2019 r. w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się spotkanie organizacyjne ws. Rady Organizacji Pacjentów (ROP). Bartłomiej Chmielowiec przedstawił jakie wyzwania stoją przed Radą, w jakich obszarach mogą być podejmowane wspólne działania i inicjatywy.

 

„Jesteście Ważni, Wasz głos się liczy. Chcemy by liczył się jeszcze bardziej, jako głos całego środowiska pacjentów. Stąd moja decyzja, by nie czekając na nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta rozpocząć prace Rady.” – powiedział Bartłomiej Chmielowiec. „Chciałbym, by Rada była partnerem i doradcą Rzecznika, wskazywała na to co najważniejsze, była wspólnym głosem Pacjentów w sprawach najistotniejszych.” – dodał.

 

Do zadań Rady Organizacji Pacjentów będzie należeć przede wszystkim:

· określanie obszarów zagrożeń realizacji i przestrzegania praw pacjenta;

· wyrażanie stanowisk w sprawach przedstawionych Radzie przez Rzecznika;

· zaangażowanie w obszarze wyzwań systemowych w obszarze zdrowia;

· podejmowanie, wspólnie z Rzecznikiem, działań związanych z edukacją i promocją w zakresie praw pacjenta;

· opiniowanie aktów prawnych;

· Wzajemne wsparcie przy współpracy z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami.

W pierwszym spotkaniu organizacyjnym, z PTSR uczestniczył Przewodniczący Tomasz Połeć, a z Fundacji PTSR – Prezes Scholastyka Śniegowska.  • zdjęcie z wydarzenia


tutaj lista pięciu ostatnio opublikowanych wiadomości
tutaj lista pięciu najczęściej czytanych wiadomości
Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku