W dniu 12.05.2018 r odbył się Światowy Dzień SM zorganizowany przez Słowackie Stowarzyszenie SM. Na zaproszenie Słowackiego Stowarzyszenia przybyli z Czech Kamila  Naplechowa, z Ostrawy Nadieżda Nowakowa, natomiast z Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego przedstawiciel Rady Głównej Grażyna Sikora oraz Edward Murawski jako członek PTSR i tłumacz. Po przekazaniu informacji o Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego zostało wręczone Słowackiemu Stowarzyszeniu SM odznaczenie ,,Ambasadora SM’’ na ręce Jarmili Fajnorovej, prezident SZSM.Główną częścią konferencji było przekazanie informacji jak są leczeni chorzy w Słowacji; jakie leki mają chorzy na SM, rehabilitacja, pomoc psychologa, kardiologa, instytuty SM i pomoc socjalna. Bardzo ważną informacją było, to że w 2016 r na 8-10 tysięcy chorych wydano na leczenie  44348547 €. Po części prelekcji wszyscy uczestniczyli w różnych zabawach, konkursach i grach.Za tak zaszczytne wyróżnienie w imieniu Jarmila Fajnorová przekazuje podziękowania dla Przewodniczącego Tomasza Połcia oraz całej Radzie PTSR oraz z okazji Światowego Dnia SM przekazuje pozdrowienia wszystkim chorym.

   • zdjęcie z wydarzenia
  • zdjęcie z wydarzenia
  • zdjęcie z wydarzenia
  • zdjęcie z wydarzenia


tutaj lista pięciu ostatnio opublikowanych wiadomości
tutaj lista pięciu najczęściej czytanych wiadomości
Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku