Ułatwienia w wykorzystaniu ulgi rehabilitacyjnej, które można zastosować już w rozliczeniu za 2017 r. !

 

Ustawą z dnia z dnia 27 października 2017 r. wprowadzono z mocą wsteczną, tj. od dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia ubiegłego roku ułatwienia w wykorzystaniu ulgi rehabilitacyjnej.

 

Dotyczą one odliczenia wydatków za używanie samochodu osobowego, które dotychczas przysługiwało wyłącznie właścicielom lub współwłaścicielom tego pojazdu z I lub II stopniem niepełnosprawności lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę z I lub II stopniem niepełnosprawności albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia.

Obecnie odliczenie za używanie samochodu przysługuje niezależnie od stopnia niepełnosprawności.

 

Ponadto odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej nie jest ograniczone wyłącznie do potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

 

Z doświadczeń PTSR wynika, że pojęcie zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych sprawiało wiele wątpliwości interpretacyjnych - osoby niepełnosprawne chciały w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczać koszty dojazdu na wizyty u okulisty, w celu wykonania rezonansu magnetycznego, jak również na wizyty lekarskie i po odbiór leku. W świetle interpretacji urzędów skarbowych (co ciekawsze wydanych także na prośbę osoby chorej na SM) wskazane okoliczności nie były kwalifikowane jako niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Obecnie nie jest konieczne wykazywanie celu używania samochodu osobowego, a organy podatkowe nie mogą żądać okazania dokumentów potwierdzających zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

 

Bez zmian pozostał limit wydatków – 2280 zł.  • zdjęcie z wydarzenia


tutaj lista pięciu ostatnio opublikowanych wiadomości
tutaj lista pięciu najczęściej czytanych wiadomości
Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku