Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę leków refundowanych, która obowiązywać będzie od 1 września br. , przychylając się tym samym do niemal wszystkich postulatów zgłaszanych od dawna przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego.

 

Zmienił się opis programu lekowego I linii b 29 „Leczenie stwardnienia rozsianego”:

  • Możliwe jest leczenie fumaranem dimetylu, peginterferonem beta 1a oraz teryflunomidem od 12. roku życia (w ramach wskazania off-label).
  • Ponadto z przeciwwskazań do stosowania octanu glatirameru usunięto ciążę. Lek uważa się za bezpieczny do stosowania przez kobiety ciężarne.
  • Dokonano także korekty kryteriów wykluczenia dla leków pierwszej linii (zmiana progu skali EDSS z 4,5 na 5 punktów oraz zmiana parametrów limfopenii z 1000/µl na 500/µl dla interferonu beta).

 

Zmianie uległ także opis programu lekowego II linii b 46 „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego”:

  • Wprowadzono kryterium ponownego włączenia dla pacjentek wyłączonych z terapii z powodu ciąży. Do tej pory zapis gwarantujący powrót do leczenia tej grupie kobiet, bez potrzeby ponownej kwalifikacji i oczekiwania w kolejce, obowiązywał tylko w programie lekowym I linii.
  •  Dokonano zmiany okresu wykonywania MRI z 30 dni na 60 dni.

 

Niestety wciąż nie ma gwarancji, czy leczenie w ramach II linii zostanie wydłużone powyżej obecnie obowiązujący limit 5 lat. Na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia 17 sierpnia br. z Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej panią Izabelą Obarską PTSR otrzymał zapewnienie o dobrej woli MZ i trwających pracach w tej kwestii. Trzymamy rękę na pulsie!

   • zdjęcie z wydarzenia


tutaj lista pięciu ostatnio opublikowanych wiadomości
tutaj lista pięciu najczęściej czytanych wiadomości
Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku